องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว