หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังช่วงที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ภายในตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 95 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน จำนวน 192 คนๆละ 50 บาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการบริการอาหารและรถรับ ส่ง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กจ 3150 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง จำนวน 46 ถังๆละ 15 บาท จำนวน 8 เดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4