หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อฉีดพ่นยากำจัดยุงและแมลงที่เป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน ในคอกโคเนื้อ โคนม และกระบือ ของเกษตรกรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการรถแบ็คโคเพื่อปรับสภาพพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ ภายในตำบลหนแงแวง จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 1,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 79 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด แบบดับเบิ้ลแคป สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน กข 3907 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย แบบสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันฆ่ายุงไซเปอร์เมทริน 25 % จำนวน 36 ขวด ๆละ 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด แบบดับเบิ้ลแคป สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน กข 3907 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุดๆละ 4,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5