หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอำนวยการ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นขแงประชาชนโครงการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังช่วงที่ชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านบุกะสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน และผู้ร่วมงานพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวงและคณะผู้บริหารสมาชิก อบต. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-7 จำนวน 30 คน รวม 90 คนๆ ละ60 บาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ และบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) หลักสูตร การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาค่าบริการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว แอลอีดี (LED TV) แบบ สมาร์ท TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คนๆละ 50 บาท เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25