หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู สายทางห้วยซัง - คลองยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,680 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สก.ถ.62007 (สายหนองหล่ม-บ้านบุกะสัง) ด้านหลังวัดสังคมมาวาส (วัดบุกะสัง) หมู่ที่ 2-4 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อค่าชุดหนังสือนิทานเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต-ทักษธและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (อายุ 3-5) ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าหนังสือ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง(อายุ3-5) ปีจำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ตามโครงการตรวจคัดกรองภาวะโรคเบาหวาน และความดันโลหิต ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7