หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุกะสัง - ถนนทางหลวงหมายเลข 3395 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาค่าจ้างเวที พร้อมเครื่องเสียง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและโลโก้ อบต.หนองแวง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาค่าเครื่องปั่นไฟสำรอง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน 112 คนๆละ 55 บาท เพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบปะมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 112 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท เพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบปะมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kva จำนวน 1 เเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8