หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 33 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัข แมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาค่าบริการติดตั้งเซ็ตอัพระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 33 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 137 คนจำนวน 3 มื้อๆละ70 บาท เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA MITA รุ่น TK-630 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 กับ หมู่ 3 บ้านบุกะสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12