หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงานปี 2561 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนการดำเนินงานปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)