หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการดำเนินงาน 2564 ในรอบ 6 เดือน [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 146  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10