หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 30 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศมาตรฐานทั่้วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบจ.สายงานการสอน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการอบจ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไป [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 93  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10